دی 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
مهر 96
4 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
10 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...