دریا

دریاااا

واقعا اگر تو نبودی من چه میکردم؟ مکانی که توش میشه با دوستان جمع شد و یا به تنهایی رفت و دوستان گذشته رو بازدید کرد

ممنونم بابت ارامشی که از وجودت هر شب به من می دهی

ممنونم بابت خوشی ای که به همه ی کسانی که در وجودت شناور اند می دهی

ممنونم از خدایی که تورا خلق کرده است به این زیبایی...

/ 0 نظر / 23 بازدید