سربازی

دوره ی اموزشی خدمت دو ماه پیش به اتمام رسید و کنون چهار ماه از خدمتم میگذرد ...

واقعا که چون مکث بین نور و صدای رعدوبرق این چهار ماه گذشت...

دوران خدمت ام بنده با بقیه سربازان شریف این مرز و بوم تفاوت هایی دارن...

بنده در بیمارستان مشغول خدمت هستم و از تاس کردن دور گران بهای سیاه سرم معاف هستم و همین بس جای صد شکر و تملق را داراست.... از دیگر مزایای بنده معاف از پوشیدن لباس نظامی و نداشتن اقا بالاسر هست که این نیز جای دوصد شکر را داراست...

زندگانیم خوب است ... میگذرد .... شبهایش سخت است... وقتی در تنهایی وجودم پتو را مچاله بغل میکنم و قطره ای اشک با بغض جاری میشود و با خودم میگویم .... دیگر وقتش است....

اما صبح هنگام برخاستن از خواب با انرژی خدا را شکر میگویم جهت جایی که هستم

خدایا به نام یزدان پاکت سوگند هر چه تا کنون دارم از تو دارم...

/ 0 نظر / 29 بازدید