نیمه ی دیگرم

یعنی خودش هست...؟

این همان کسی هست که قراره در باقی زندگی دنیوی ام در پیچ و خم ها کنارم باشد و مواظب باشد در دره ی خودخواهی چپ نکنم؟

بعد از چند عشق یک طرفه از سوی من یا آن طرف، آیا این همان اتوبان دو طرفه ی قسمت من است؟

فکر منفی نمیخواهم بکنم زیرا حتی تصور دو طرفه بودنش هم برایم لذت بخش است و نمیخواهم تلخش کنم

چگونه شد؟ چطور آمد در زندگی من؟ کی فکرشو میکرد از اینجا؟

همیشه فکر میکردم نیمه دیگر من باید خیلی با من متفاوت باشد، ولی چقدر که این شبیه من هست

هنوزم لب خند ملیح اش در ذهنم عشق بازی میکند

لبخندی که دو چاک کوچیک و زیبا بر روی صورتش به وجود می‌آورد، بدون دیدن دندان ها،محبت از چهره اش به دلم تزریق میشود

خداوندا... یعنی میشه؟؟؟

چه حس خوبی است حس دو نفره بودن تو این دنیای تاریک که دو نفره ها یک نفره یا چند نفره هستن....

فکر کنم...... ع ا ش ق شدم!


/ 0 نظر / 25 بازدید