کجایی؟

می دانی...

در این مدت که نبودی...

خیلی دل تنگت بودم و هستم....

خاطره هایی برایم ساختی به وسعت یک عمر! هنوزم که هنوزه گهگاهی با بغض ایمیل هایت را میخوانم .... چقدر شاد بودیم... در پی اشتراک و بالا بردن هم دیگر بودیم...

نمی دانی نبودت چقدر سخت گذشت و گذشت تا به امروز رسیدم... تا به مرز فراموشی

ولی هنوزم که هنوزه گهگاهی این قطار ذهنم حتی در اوج شادی از مسیر خاطره های تو عبور میکند و دلم را چون از افتابی به روزی بارانی تغییر میدهد

یه جایی خوندم که نوشته شده بود دوستی ای که پنج سال قدمت داشته باشد از بین نمیرد ... خیلی چرت است ! چون مال ما از بین رفت ! واقعا هم دوستی بود نه چیز دیگر ....

امیداوارم هر جا که هستی بهترین ها رو داشته باشی

امیدوارم روزی کسی جایت را بگیرد و مرا از خاطره هایت فراری دهد

یک سال گذشت ولی انگار همین چند لحظه پیش بود که برای اخرین بار خداحافظی کردیم

/ 0 نظر / 32 بازدید