تولد

امروز تولد یکی از همکاران گرامی بنده بود، در همین راستا گروه پنج بعلاوه یک تشکیل گردید تا عملیاتی بسی سنگین را جهت سوپرایز نمودن دشمن متولد شده به کار ببریم ، به توجه به محل سوپرایز گرفتن که محیط کاریه مان بود ،گزینه های روی میز کم کم به زیر میز رفته و اندک گزینه هایی جهت عملیات باقی ماند

به بنده ی حقیر سمت خریدار را اعطا نموده و مرا در عملیات شرکت دادند ،هر چند نقش اصلی را در این عملیات کارت عابر بانک من داشت ایفا مینمود

خلاصه جهت عملیات دو بمب شادی ، تعدادی بادکنک ، کمی خامه تهیه گردید

شب شد و زمان انجام عملیات با رمز تولدت مبارک هوووووی رسید

جاتون خالی یه چیزی میگم یه چیزی میخونید ، چنان عملیات با موفقیت انجام شد که همگی حتی دشمن متولد شده در پوست خود نمیگنجید

فقط قسمت پرتاب خامه در صورت کمی با مقاومت دشمن مواجه شدیم ،که مجبور شدیم بیخیال رحم و مردانگی بشیم و تمام زار و زندگی این بشر را خامه مالی کردیم تا دیگر در برابر عملیات های ما ،صحبتی از مقاومت نکند

/ 0 نظر / 8 بازدید