وداع

رسید زمان وداع با تکرار و نداشتن کارت سربازی

رسید زمان شروع سربازی 

شروع تجربه های جدید

سختی های تنهایی

و یک کاوش در خودم و دنیا!

امروز کچل کردم برای سربازی

خیلی خوشحالم ... امیدوارم دوست های جدید و تجربه های خوبی کسب کنم توی این دو سال در نزدیک ترین شهر مرزی 

/ 0 نظر / 26 بازدید